Kontrolna vežba-matematika


Контролна  вежба

1.Израчунај:

 

258+40=                      343+36=                      136+19=                      740+65=                      553+79=

 

868- 30=                      405- 40=                      654- 41=                      900- 58=                      427- 59=

 

 

2.а).Умањеник је збир бројева 289 и 36,а умањилац је број 77.

 

__________________________________________________________________________________

 

б).Који је број за 45 мањи од разлике бројева 856 и 38?

 

__________________________________________________________________________________

 

3.У једној згради живи 215 станара,а у другој 27 мање.Колико станара живи у другој згради?

 

__________________________________________________________________________________

 

4.На излет је пошло 124 дечака и 97 девојчица.Колико је укупно деце пошло на излет?

 

__________________________________________________________________________________

 

5.Сандра је купила велико паковање сладоледа од чоколаде за 334 динара и мало паковање сладоледа од јагоде за 59 динара.Јелена је купила само мало паковање сладоледа од ваниле,које је платила 57 динара.

 

Колико је новца потрошила Сандра?

 

__________________________________________________________________________________

 

Колико је Сандра потрошила више од Јелене?

 

__________________________________________________________________________________

 

Колико су новца потрошиле заједно?

 

__________________________________________________________________________________

 

2.

 

 

Име и презиме

 

______________________

Nastavni listić


1. Заокружи речи које су правилно подељене и пренете у нови ред: тражи- разгово- Го- разго- тр- Гор- ти р рдана вор ажити дана

2. Прецртај неправилно написане речи: немиран неможе не мој да ли несвест не ћу

3. Препиши правилно реченице: далисте има ли? ___________________________________________ он неучи и незна. ___________________________________________ не ћу ићи на власинско језеро. __________________________________________ живили ема у новој вароши? ____________________________________________

4. Заокружи тачно написане скраћенице: слично – сли. сл. со множина – мн. мн ма доктор – док док др кошаркашки – к.кл. кк к.к. клуб

5. Напиши имена народа ипопуни таблицу: ДРЖАВА МУШКАРАЦ ЖЕНА Италија Италијан Италијанка Француска Немачка Србија

6.Оловком у боји напиши велико слово где је потребно: шта би била црна гора без јадранског мора? У војводини нема мора, а дивно је палићко језеро, нови сад и фрушка гора.

7. Препиши правилно текст писаним словима латинице: иза цветног трга у улици храстова живи бубица љубица. често са ветром разговара. замишља да је са њим путовала у ниш, ужице и сомбор. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Следећу реченицу напиши у сва три модела управног говора: Учитељица је рекла да ћемо данас имати контролну вежбу. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Реченицу: “Умеш ли да пливаш и рониш?“, упитала ме Снежана напиши у неуравном говору. ______________________________________________________________________

10. Стави одговарајуће знаке где је потребно: Ана упита Зорана Колико је сати Сада је пет сати одговори он Време је рече Ана да идемо код баке

Priprema


Наставни предмет: Српски језик                                                            I разред
Наставна јединица: Од речи до реченице
Тип часа: утврђивање
Циљ часа: Утврђивање и проширивање знања о реченици,богаћење речника
Наставна средства: Наставни листић
Датум одржавања часа: 24.2.2010.г.

 

     

       Ток часа:

   

       Уводни део:

 

-поновити појмове реченица,реч и глас

    

      Главни део:истицање циња часа

      

        -Самосталан рад ученика на Наставном листићу.

 

 

Наставни  листић

 1.Спој линијом

Б                                                             реченица

Буба                                                       слово

Бубамара мили по трави.                     реч

 

 

2.Напиши  три речи које почињу словом С

 

3.Напиши три реченице које почињу словом М

 

4.Напиши по азбучном реду писаним словима следеће речи:

Табла,креда,сто,оловка,буквар,гумица,резач,шестар,читанка

 

5.Допуни реченице:

Птице——————у шуми.

——————– лаје на петла.

Мачка јури ————-.

 6.Састави реченице од датих речи:

колаче  бака спрема

дека чита стари новине

унука боји мала пажљиво слику

 7.Напиши писаним словима речи које значе нешто умањено:

Школа————–

Цвет——————-

Њива——————

 

8.Напиши писаним словима првилно реченице:

Чуран Мича ћува чурке и пиличе.

Џорџе једе ђем и пије џус од поморанђе.

 

 

9.Препиши текст водећи рачуна о редоследу реченица.

                                           Дар

Она даје пуно млека.Понекад га донесе и нама на дар.Кум Дарко има краву Кају.Од млека прави кајмак.

 

Завршни део:

Повратна информација и анализа урађеног